Zespół


Justyna Głażewska

Radca prawny. Założycielka Kancelarii Radcy Prawnego Justyna Głażewska Absolwentka Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II w Lublinie. Ukończyła 3 letnią aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Lublinie, wpisana na listę radców prawnych pod nr LB – 2120. Posiada bogate doświadczenie w obsłudze podmiotów gospodarczych, które zdobywała od 2006 roku pracując w Kancelariach Radców Prawnych oraz świadcząc pracę bezpośrednio przy obsłudze przedsiębiorców. Koncentruje się na kompleksowej obsłudze podmiotów gospodarczych, dla których świadczy usługi bieżącej pomocy prawnej, doradztwa strategicznego, przygotowuje dokumenty korporacyjne, projekty umów oraz opinie prawne. Pomaga jak najpełniej chronić interesy swoich Klientów. Zajmuje się pomocą w sporach z kontrahentami, sprawami pracowniczymi aż po windykację należności. Od 2012 roku stale związana z podmiotami zajmującymi się obsługą rynku nieruchomości i deweloperami oraz ochroną prawną inwestycji. Obecnie ponadto obsługuje podmioty z branży usługowej i sprzedażowej oraz sektora rolnictwa. Specjalizuje się w szeroko pojętym prawie cywilnym, gospodarczym oraz administracyjnym. Zarządza i reprezentuje Kancelarię w kontaktach z Klientami. Posługuje się językiem angielskim w stopniu komunikatywnym.

Kontakt:

e-mail: justyna.glazewska@jgkancelarie.eu

Tel. 881 551 851

 

m.olejniczak

Michał Olejniczak.

Radca prawny. Absolwent prawa i administracji na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II oraz studiów podyplomowych z zamówień publicznych na Politechnice Lubelskiej. Ukończył również aplikację radcowską i zdał egzamin radcowski.  Doktorant na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
Wpisany na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie (nr wpisu LB-1799) oraz zarejestrowany w Bazie Kandydatów na członków rad nadzorczych prowadzonej przez Ministerstwo Skarbu Państwa.

Tomasz Juzwuk

Radca prawny. Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Ukończył 3 letnią aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Lublinie, wpisany na listę radców prawnych pod nr LB/B/166
Doświadczenie zdobywał podczas kilkuletniej pracy w Kancelarii Radców Prawnych i Adwokatów. Specjalizuje się w prawie gospodarczym oraz cywilnym ze szczególnym uwzględnieniem prawa ubezpieczeniowego oraz przewozowego.

mzf

Mateusz Zaród

Radca prawny, absolwent wydziału prawa Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Ukończył 3 letnią aplikację radcy prawnego przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Lublinie wpisany na listę radców prawnych pod nr wpisu LB-2061. Ukończył również studia podyplomowe z zarządzania zasobami ludzkimi, negocjacji i mediacji sądowych i pozasądowych, posiada certyfikat kierownika projektów. Posiada bogate doświadczenie jako doradca zarządu i profesjonalny pełnomocnik w obsłudzie podmiotów gospodarczych. Specjalista z zakresu prawa pracy i prawa cywilnego a także praw autorskich, który ma doświadczenie w obsłudze podmiotów gospodarczych z branży budowlanej, energetycznej, komercjalizacji wyników prac badawczo-rozwojowych i branży gier planszowych. Posiada również bogate doświadczenie jako trener biznesu, ma na koncie kilkaset godzin poporwadzonych szkoleń.

n.pozak

Natalia Pożak

Asystent prawny. Natalia jest studentką Prawa na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Od niedawna z racji zainteresowania sektorem finansów publicznych również kierunku Matematyka i Finanse ze specjalizacją z Instytucji finansowych oraz rynków. Stawia na samorealizację poprzez szeroko rozumianą działalność studencką biorąc czynny udział w projektach o zasięgu lokalnym, ogólnopolskim – m.in. pełni funkcję Skarbnika w Europejskim Stowarzyszeniu Studentów Prawa ELSA Lublin. Działa również jako wolontariusz Fundacji Court Watch Polska, biorąc udział w Obywatelskim Monitoringu Sądów. Jej zainteresowania to prawo podatkowe, prawo handlowe oraz gospodarcze. Posługuje się językiem angielskim w stopniu biegłym oraz francuskim w stopniu komunikatywnym. Z Kancelarią związana od 2017 roku.

 

Aleksandra Głód

Aleksandra Głód

Stażysta. Od stycznia 2019 r. aplikant radcowski przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Lublinie. Absolwentka Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie. Doświadczenie zdobywała w Sądzie Okręgowym w Krakowie. Interesuje się prawem gospodarczym i upadłościowym. Posługuje się językiem angielskim w stopniu biegłym.